Czy zamawiający w celu oceny oferty wykonawcy z Francji dolicza do przedstawionej oferty podatek VAT, który miałby obowiązek... - OpenLEX

Czy zamawiający w celu oceny oferty wykonawcy z Francji dolicza do przedstawionej oferty podatek VAT, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Grodzka Eliza
Odpowiedzi udzielono: 28 października 2010 r.

PYTANIE

Na podstawie art. 41 i 42 ustawy o podatku od towarów i usług, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według zerowej stawki VAT.

Czy zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający – jednostka wojskowa (niemająca osobowości prawnej), w celu oceny oferty wykonawcy z Francji dolicza do przedstawionej oferty podatek od towarów i usług, który miałaby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Jednostka posiada europejski numer identyfikacyjny.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?