Czy zamawiający może odmówić wydłużenia terminu realizacji zamówienia i naliczyć kary umowne za opóźnienie w przypadku nienależytego udowodnienia wpływu przedstawionych okoliczności związanych z COVID–19 na wykonanie umowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający ma podstawy do dochodzenia kar umownych za opóźnienie w dostawie przedmiotu leasingu od wykonawcy, który powołuje się na wniosek dostawcy przedmiotu leasingu o wydłużenie terminu dostawy, w myśl którego opóźnienie w dostawie jest spowodowane brakami kadrowymi z powodu COVID-19?

Czy zamawiający może nie zgodzić się na wydłużenie terminu dostawy (aneksowania umowy)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access