Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 22 kwietnia 2013 r.

PYTANIE

1.

Czy z dotacji udzielonej z budżetu powiatu szkoła niepubliczna może rozliczyć wydatki związane z rekrutacją, z informacją o naborze?

2.

W rocznym rozliczeniu dotacji organ rozlicza rzeczywistą liczbę słuchaczy, która jest większa niż wynika to z miesięcznych meldunków? Zatem należna kwota dotacji jest wyższa niż dotacja przekazana. Czy w związku z tym powiat ma obowiązek dokonać dopłaty należnej dotacji?

3.

Co w przypadku, gdy powyższe wynika z przeprowadzonej w późniejszym terminie kontroli, tzn. już po zakończeniu okresu rozliczeniowego (np. kontrola przeprowadzona w roku 2012 wykazuje, iż rzeczywista liczba słuchaczy w roku 2011 była wyższa niż wykazana w rozliczeniu rocznym, bo np. jak się organ tłumaczy - pomylił się przy liczeniu)? Czy zatem powiat winien za rok 2011 dopłacić szkole kwotę należnej dotacji wraz z odsetkami?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację