Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2014 r.

PYTANIE

Jak prawidłowo zaksięgować i rozliczyć przychody i koszty w PKPiR prowadząc działalność niepublicznego przedszkola dotowanego z urzędu gminy?

Czy dotacja podlega zwolnieniu z podatku i nie powinna być ujmowana w przychodach?

Jak zaksięgować czesne otrzymane od rodziców za luty 10-go następnego miesiąca?

W lutym, jako przychód należny, czy w marcu, pod datą otrzymania?

Czy czesne należne, ale nie otrzymane z powodu zwolnienia dziecka z opłat, w związku z trudną sytuacją finansową, trzeba zaksięgować jako przychód należny?

Przykładowo: 25 dzieci zapisanych do przedszkola x 30 zł = 750 zł, mimo otrzymania czesnego za 23 dzieci x 30 zł = 690 zł (dwoje dzieci zwolniono z opłat)

Czy opłaty za wyżywienie ujmować w faktycznie otrzymanej wysokości?

Czy wyposażenie i środki trwałe dotowane w całości przez urząd gminy, należy ująć w ewidencji wyposażenia i środków trwałych?

Co z odpisami amortyzacyjnymi?

Jak postąpić z wydatkami (również dotowanymi) dotyczącymi remontu pomieszczeń, w których prowadzę działalność przedszkola, a które nie są moją własnością, lecz wynajmuję je od innego przedsiębiorcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?