Czy wymóg nieprzenoszenia własności środków trwałych przez okres co najmniej 5 lat, związany z działaniem w SSE, dotyczy również składników majątkowych zakupionych w latach następnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 8 kwietnia 2011 r.

PYTANIE

Spółka działa w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia wydanego według przepisów obowiązujących w 2000 r. Zezwolenie określało minimalną wartość nakładów inwestycyjnych, którą musieliśmy ponieść. Nakłady te zostały zrealizowane. Rozporządzenie zobowiązywało nas do nieprzenoszenia własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Czy warunek ten dotyczy również składników majątkowych zakupionych w latach następnych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access