Czy w związku z wypłatą zysków z lat ubiegłych w spółce komandytowej istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego przez... - OpenLEX

Czy w związku z wypłatą zysków z lat ubiegłych w spółce komandytowej istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego przez wspólników spółki komandytowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 17 września 2012 r.

PYTANIE

Spółka X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w spółkę Y komandytowo-akcyjną w czerwcu 2012 r. Udziałowcami w spółce z o.o. byli: osoba fizyczna, spółka akcyjna, spółka z o.o. Udziałowcy zostali w spółce komandytowo-akcyjnej: osoba fizyczna - akcjonariuszem, spółka akcyjna - akcjonariuszem, spółka z o.o. -komplementariuszem. Niewypłacone zyski z lat ubiegłych w spółce X spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zostały przekazane na kapitał rezerwowy w spółce komandytowo-akcyjnej. Następnie w sierpniu 2012 r. spółka Y komandytowo-akcyjna została przekształcona w spółkę Z spółkę komandytową. Wspólnicy nie zmienili się i osoba fizyczna - stała się komandytariuszem, spółka akcyjna - komandytariuszem, spółka z o.o. - komplementariuszem. Zyski niewypłacone z lat ubiegłych zostały przekazane na kapitał rezerwowy w spółce komandytowej Z. We wrześniu 2012 r. wspólnicy dokonali wypłaty z zysku z lat ubiegłych ze spółki komandytowej Z. Wypłata obejmuje zyski wypracowane przed 2012 r. Podkreślić należy, że wypłacane zyski zostały wypracowane przed 2012 r. przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością X.

Czy w związku z wypłatą zysków z lat ubiegłych w spółce komandytowej istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego przez wspólników spółki komandytowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?