Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2015 r.
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 24 kwietnia 2014 r.

PYTANIE

Spółka wydała w latach 2011-2012 r. obligacje z około rocznym terminem wykupu. Obligacje te zostały wykupione od firm, które pierwotnie je nabyły, przez osobę fizyczną posiadającą 1/4 udziałów w spółce. Ze względu na trudną sytuację spółki cena wykupu była niższa niż ich wartość nominalna i nie były ich ówczesnym posiadaczom wypłacane odsetki. Osoba ta (wspólnik spółki) 30 stycznia 2014 r. przedstawiła te obligacje spółce na podstawie protokołu przekazania celem umorzenia. Strony (spółka i udziałowiec) ustaliły należne wynagrodzenie tego udziałowca w wysokości wartości nominalnej obligacji. Obligacje zostały umorzone w dniu 31 stycznia 2014 r. Od obligacji spółka w księgach każdego roku wykazywała naliczone odsetki (niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów).

Czy w związku z umorzeniem obligacji naliczone wcześniej odsetki należało zaliczyć do przychodów rachunkowych na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2013 r., skoro przed zatwierdzeniem sprawozdania ten fakt już był znany, czy też odpowiednie księgowanie winno nastąpić na dzień umorzenia obligacji, tj. w księgach 2014 r.?

Z jaką datą należało w księgach ująć samo odpłatne przekazanie obligacji przez udziałowca spółce?

Czy w związku z tym wystąpił przychód podatkowy z tytułu nieodpłatnego świadczenia ze strony poprzednich posiadaczy obligacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?