Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru Instytucji Kultury. Zawarliśmy z agencją artystyczną umowę o współorganizacji koncertu na naszej scenie. Do naszych zadań należy m.in. udostępnienie sali, udostępnienie pomieszczenia na garderobę, udostępnienie toalet, zapewnienie obsługi koncertów (realizacja dźwięku, realizacja światła, szatnia, ochrona przeciwpożarowa), zapewnienie sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego zgodnie z załącznikiem do umowy, sprzedaż biletów. Do zadań agencji należy: opłacenie honorariów oraz kosztów akomodacji i transportu artystów oraz innych zobowiązań wynikających z umowy zawartej z artystami w tym opłacenie ZAiKSU, catering, backline - promocja i reklama, przedsięwzięcia w mediach - radio, telewizja, prasa, Internet, materiały drukowane, ekspozycja logo naszej instytucji jako współorganizatora w materiałach promocyjnych i reklamowych przedsięwzięcia, zapewnienie 3 osób pomagających przy organizacji i przebiegu przedsięwzięcia, sprzedaż biletów.

Ponad to nasza instytucja prowadzi sprzedaż biletów. Uzyskane ze sprzedaży wpływy zostaną przekazane Agencji. Rozliczenie z Agencją nastąpi na podstawie raportu kasowego oraz prawidłowo wystawionej przez agencję faktury. W ramach realizacji niniejszej umowy agencja jest zobowiązana do przekazania nam kwoty 1500 zł.

Czy fakturę na współorganizację możemy wystawić na stawkę ZW VAT, czy ma być to 1500 zł + 8% VAT (z powodu sprzedaży biletów)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?