Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara
Odpowiedzi udzielono: 10 lutego 2012 r.

PYTANIE

Jesteśmy firmą zarządzającą wspólnotami mieszkaniowymi. Wspólnota w ustalonej stawce za zarządzanie opłaca wszystkie czynności, które jesteśmy zobowiązani dla niej wykonać (np. za dostarczenie mediów do lokalu i do części wspólnej). Wspólnota w sprawozdaniu wykazuje przychody i koszty zarządu dotyczące nieruchomości wspólnej.

Czy w sprawozdaniu finansowym wspólnoty mieszkaniowej należy wykazać opłaty uiszczane na wynagrodzenie zarządcy?

Czy prawidłowe jest wykazywanie w przychodach i kosztach wspólnoty całego wynagrodzenia wypłacanego zarządy, czy tylko w części dotyczącej wynagrodzenia za zarządzanie nieruchomością wspólną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?