Czy w przypadku bezczynności organu, przed wniesieniem skargi do WSA, poza wyczerpaniem środków zaskarżenia, konieczne jest... - OpenLEX

Czy w przypadku bezczynności organu, przed wniesieniem skargi do WSA, poza wyczerpaniem środków zaskarżenia, konieczne jest również wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 14 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2012 r.

PYTANIE

Czy w przypadku bezczynności organu - braku zwrotu nadwyżki podatku VAT, czyli w zakresie tzw. czynności materialno-technicznej, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., przed wniesieniem skargi do WSA, poza wyczerpaniem środków zaskarżenia (tu: złożeniem i rozpatrzeniem ponaglenia na niezałatwienie sprawy – zwrotu w terminie) konieczne jest również wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa?

Czy może wystarczające będzie samo ponaglenie do organu wyższego stopnia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?