Czy użyczenie lokalu (sklepu) córce podlega opodatkowaniu VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 14 lutego 2005 r.

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą - hurtownię (podatek dochodowy od osób fizycznych opłaca w formie liniowej, jest podatnikiem VAT). Wraz z małżonkiem jest właścicielem lokalu (sklepu) nie wprowadzonego do działalności gospodarczej. Ww. lokalu użycza córce na cele prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy jest obowiązany do naliczania VAT od użyczenia ww. lokalu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access