Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2017 r.

PYTANIE

Zapytanie dotyczy zajęć dodatkowych, a więc niewynikających z programu nauczania. W szkole prowadzone są zajęcia dodatkowe po zakończonych zajęciach lekcyjnych z jazdy konnej. Do obowiązków uczniów należy opieka nad końmi (dbałość o porządek w stajni, dbałość o stan zdrowia oraz lonżowanie koni). Część uczniów posiada uprawnienia instruktorów jazdy konnej. Uczniowie posiadają zgody od rodziców na udział w zajęciach dodatkowych z zakresu jazdy konnej oraz standardowe ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. W szkole jest zatrudniona jedna nauczycielka posiadająca uprawnienia instruktora jazdy konnej ale nie ma zajęć z tego zakresu w ramach umowy o pracę. Raz w tygodniu przez 2 godziny prowadzi zajęcia z uczniami z jazdy konnej. Dwa razy w tygodniu zajęcia z młodzieżą prowadzili uczniowie instruktorzy pod opieką nauczycieli innych specjalności. 1. Jaką organizację powinny mieć zajęcia dodatkowe: czy opiekę nad uczniami podczas odbywania zajęć nauki jazdy mogą sprawować nauczyciele innych specjalności a zajęcia nauki jazdy konnej mogą prowadzić uczniowie posiadający uprawnienie instruktorów jazdy konnej? 2. Jaka dokumentacja jest niezbędna ze strony szkoły, uczniów , nauczycieli i rodziców aby zajęcia były zgodne z prawem? 3. Czy uczniom można powierzyć opiekę na zwierzętami (lonżowanie, zabiegi pielęgnacyjne) bez opieki nauczycielskiej? 4. Gdyby doszło do jakiegoś wypadku jaka jest odpowiedzialność nauczycieli, uczniów i rodziców? 5. Jaką dokumentację powinna posiadać szkoła organizując takie zajęcia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?