Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 12 stycznia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zasady wykorzystania projektu gotowego. Zasady te są zapisane w treści projektu gotowego i są to zapisy np. "reprodukcja wzbroniona, egzemplarz projektu bez kolorowego nadruku na rysunkach i hologramów jest egzemplarzem nielegalnie powielonym i nie może stanowić podstawy do zatwierdzenia projektu przez Władzę Budowlaną"

Czy starosta może zatwierdzić projekt i udzielić pozwolenia na budowę budynku, którego projekt jest projektem gotowym, jednak projektant adaptujący dołącza jedynie kserokopie tego projektu gotowego (np. hologramy nie są oryginalne) twierdząc, że oryginały zniszczył?

Takie przygotowanie projektu narusza zasady wykorzystania projektu gotowego określone przez biuro projektowe, które jest autorem projektu gotowego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?