Czy stanowi koszt podatkowy kwota zadatku na zakup akcji w sytuacji, gdy w wyniku sporu sądowego nie doszło ostatecznie do... - OpenLEX

Czy stanowi koszt podatkowy kwota zadatku na zakup akcji w sytuacji, gdy w wyniku sporu sądowego nie doszło ostatecznie do nabycia akcji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 listopada 2018 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2011 r.

PYTANIE

Spółka w 2003 r. zapłaciła zadatek na zakup akcji. W międzyczasie zostały ujawnione okoliczności, po uwzględnieniu których spółka złożyła pismo z propozycją obniżenia ceny za akcje, zmianę charakteru uiszczonej kwoty z zadatku na zaliczkę oraz zastrzeżenie uprawnienia do odstąpienia od umowy. W 2004 r. spółka złożyła oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych zawarcia umowy. W oświadczeniu powołała się na błąd co do przedmiotu sprzedaży. Sąd Apelacyjny zasądził w 2009 r. zwrot kwoty zadatku na rzecz spółki. Spółka otrzymała kwotę zadatku wraz z należnymi odsetkami. Natomiast w 2010 r. Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego do ponownego rozpoznania stwierdzając w uzasadnieniu brak podstaw do powołania się na błąd. W 2011 r. została zawarta przed Sądem Apelacyjnym ugoda sądowa, na mocy której spółka wypłaciła otrzymany w 2009 r. zwrot zadatku wraz z otrzymanymi odsetkami. Sąd Apelacyjny umorzył postępowanie w sprawie.

Czy zapłacona przez spółkę kwota zadatku jest kosztem podatkowym?

Wydatki na zakup akcji stałyby się w normalnym trybie kosztem podatkowym w momencie zbycia akcji, jednak w tej sytuacji nigdy do zbycia akcji nie dojdzie.

Jeśli wydatki te stanowią koszt, to którego roku jest to koszt? Czy 2011 r. - moment umorzenia postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?