Czy sprzedaż złomu wpłynie na sposób liczenia proporcji, zgodnie z art. 86 ust. 2a u.p.t.u.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2015 r.

PYTANIE

W Zakładzie Energetyki Cieplnej występuje tylko sprzedaż opodatkowana VAT 23%, a również odwrotne obciążenie w przypadku sprzedaży złomu. Występują także przychody z operacji finansowych.

Czy ta sprzedaż poza VAT wpłynie na sposób liczenia proporcji, zgodnie z art. 86 ust. 2a u.p.t.u.?

Istotne zmiany w zakresie zasad ustalania proporcji wejdą w życie już od 1 stycznia 2016 r. Podatnik będzie miał obowiązek ustalenia (na podstawie danych za poprzedni rok podatkowy) proporcji, w jakiej zakup służy wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, a w jakiej – innym celom, pozostającym poza regulacją ustawy o VAT. W sytuacji, gdy podatnik - oprócz działalności podlegającej opodatkowaniu VAT - wykonuje również działalność pozostającą poza zakresem tego podatku, ustawodawca na mocy znowelizowanych przepisów wprowadził przykładowe sposoby określania przez podatnika proporcji odliczania podatku naliczonego. Sposób określenia proporcji – zgodnie z art. 86 ust. 2a u.p.t.u. – powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access