Czy sprzedaż nabytych kilkanaście lat temu nieruchomości wraz z gruntem należy potraktować jako sprzedaż ze stawką zwolnioną? - OpenLEX

Czy sprzedaż nabytych kilkanaście lat temu nieruchomości wraz z gruntem należy potraktować jako sprzedaż ze stawką zwolnioną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2011 r.

PYTANIE

Zakup budynku wraz z gruntem na podstawie aktu notarialnego miał miejsce 18 października 1996 r. Cena to 150.000 zł. Brak naliczenia podatku VAT i odliczenia podatku VAT od zakupu. W poszczególnych latach były prowadzone prace ulepszeniowe, modernizacje nieruchomości:

1)

w 1997 r. na kwotę 22.120 zł,

2)

w 1999 r. na kwotę 5.100 zł,

3)

w 2002 r. na kwotę 37.750 zł.

Od tych wydatków skorzystaliśmy z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Czy w świetle ustawy o VAT sprzedaż nieruchomości wraz z gruntem należy potraktować jako sprzedaż ze stawką zwolnioną?

Zasady opodatkowania sprzedaży używanych budynków zostały określone m.in. w art. 43 ust. 1 pkt 10-10a ustawy o VAT. Jak wynika z ww. art. 43 ust. 1 pkt 10, sprzedaż budynku może korzystać ze zwolnienia, o ile po ulepszeniu (co najmniej 30% wartości początkowej) upłynął okres przynajmniej 2 lat. W kwestii opodatkowania sprzedaży gruntu należy stwierdzić, że w przypadku dostawy budynków trwale związanych z gruntem z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Tak wynika z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT. W praktyce oznacza to, że grunt przejmuje stawkę podatku, jaka obowiązuje w stosunku do sprzedawanego budynku.

W związku z powyższym sprzedając naszą nieruchomość czyli budynek mieszkalno – biurowy, garaże wraz z gruntem należy zastosować zwolnioną stawkę podatku VAT jak do używanych budynków.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?