Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor odpowiedzi: Twardoch Sebastian
Odpowiedzi udzielono: 7 marca 2014 r.

PYTANIE

Czy sprzedaż działek rolnych przez rolnika ryczałtowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

W 1995 r. podatniczka otrzymała w darowiźnie od brata niezabudowaną nieruchomość rolną i rozpoczęła prowadzenie działalność rolniczej. Ubezpieczeniu społecznemu rolników podlegała od 1995 r. do 31 lipca 2009 r., po czym ponownie od 1 sierpnia 2011 r. W okresie od 1 sierpnia 2009 r. do 31 lipca 2011 r. prowadziła dodatkowo działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym w zakresie pomocy społecznej bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, nie była podatnikiem podatku VAT. Z powodu małej dochodowości z gospodarstwa rolnego, ma zamiar dokonać sprzedaży ziemi rolnej. W tym celu dokonała podziału gruntu rolnego na małe działki z przeznaczeniem na sprzedaż. W celu przygotowania działek do sprzedaży nie poniosła żadnych nakładów, tzn. uzbrojenia terenu, ogrodzenia, utwardzenia dróg, urządzenia zieleni, ziemia jest klasy IV i V i tej klasy się nie przekształca (odralnia). Przez działki przebiega istniejący wodociąg komunalny oraz linia elektryczna do istniejącego siedliska. Koszty własne dotyczą podziału gruntu na działki przeznaczone do sprzedaży, wraz z wytyczeniem dróg wewnętrznych dojazdowych dochodzących do drogi publicznej oraz w celu uatrakcyjnienia oferty wyodrębnienia terenu przeznaczonego na plażę i kąpielisko, która będzie stanowiła współwłasność właścicieli wszystkich działek. Dla gruntu przeznaczonego do sprzedaży istnieje plan zagospodarowania przestrzennego oraz zostały określone warunki zabudowy. Plan został sporządzony na wniosek podatniczki i częściowo na jej koszt.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?