Czy SP ZOZ może wystawić fakture w EURO?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Grotkiewicz Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 14 listopada 2013 r.

PYTANIE

Czy jako Samodzielny Publiczny ZOZ możemy wystawić fakturę w walucie (EURO) za wykonaną usługę?

Odbiorcą i płatnikiem faktury jest ubezpieczyciel z Irlandii. Szpital prowadzi księgi rachunkowe w PLN, jak należy ją zaksięgować.

Czy wystawiam fakturę w PLN i przeliczam mu wg. kursu NBP na EURO, czy wystawiam fakturę w EURO i przeliczam na PLN wg kursu NPB i tak księguję?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access