Czy refaktura kosztów między polską spółką a jej holenderską spółką-matką podlega opodatkowaniu CIT? - OpenLEX

Czy refaktura kosztów między polską spółką a jej holenderską spółką-matką podlega opodatkowaniu CIT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 27 listopada 2012 r.

PYTANIE

Spółka polska jest częścią międzynarodowej grupy, specjalizującej się w produkcji, której centrala znajduje się w Holandii. W ramach prowadzonej działalności grupa inicjuje projekty dotyczące szeroko pojętej polityki wsparcia sprzedaży swoich produktów. Każda ze spółek w grupie, jest zobowiązana do uczestnictwa w tych projektach na zasadach określonych w grupowej polityce sprzedażowej. Dany projekt koncentruje się na konkretnej grupie produktów spółki, występujących pod jedną nazwą jako jedna z marek portfolio grupy oraz na danym rynku. Jedno z działań w ramach tej polityki zakłada wsparcie sprzedaży poprzez kooperację z dużymi sieciami dystrybucji, to znaczy, że grupa zawiera umowę z międzynarodowym dystrybutorem posiadającym oddziały w całej Europie, polegającą na tym, że:

- kontrahent otrzymuje prowizję skalkulowaną jako procent całkowitej wartości sprzedaży netto produktu grupy w danym roku,

- grupa w zamian za ten procent otrzymuje status "dostawcy uprzywilejowanego", co wiąże się z tym, iż dystrybutor koncentruje swoje wysiłki w szczególności na promocji produktów grupy. Grupa ma pierwszeństwo uczestnictwa we wszelkich projektach promocyjnych i innych działaniach marketingowych dystrybutora. Ponadto otrzymuje różnego rodzaju dane informacyjne służące polepszeniu sprzedaży produktów grupy itp.

Raz do roku centrala grupy - spółka w Holandii, otrzymuje fakturę z tytułu prowizji dla dystrybutora w odniesieniu do wszystkich produktów biorących udział w produkcie. Następnie centrala dzieli ten koszt na inne spółki stosując kryterium regionalizacji. I tak spółka polska otrzymała od spółki holenderskiej refakturę dokumentującą koszt prowizji z tytułu wsparcia sprzedaży produktów grupy w regionie.

Czy wypłacając należność spółce holenderskiej, spółka polska powinna potrącić kwotę podatku u źródła, przy zastosowaniu właściwej stawki?

Czy też transakcja taka nie podlega zryczałtowanemu podatkowi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?