Czy przesunięcie terminu spłaty pożyczki przez spółkę powoduje powstanie u niej przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia? - OpenLEX

Czy przesunięcie terminu spłaty pożyczki przez spółkę powoduje powstanie u niej przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 11 czerwca 2014 r.
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 8 kwietnia 2011 r.

PYTANIE

Czy żona prowadząca działalność gospodarczą w mieszkaniu może odliczać od dochodu wydatki na korzystanie z internetu, jeśli faktury są wystawiana na nazwisko męża, gdyż tak zarejestrowany jest telefon?

Czy mąż (nieprowadzący działalności gospodarczej) może również na podstawie tej samej faktury odliczyć ten wydatek w zeznaniu rocznym?

Czy ulga ta obowiązuje do kwoty faktycznie poniesionych wydatków czy wynosi 760 zł. bez względu na faktyczne koszty (np. Neostrada TP 59 zł x 12 miesięcy = 708 zł.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?