Czy przedsiębiorca, który posiada wpis do rejestru bądź zezwolenie, a faktycznie nie odbiera odpadów z terenu miasta, musi sporządzać kwartalne sprawozdanie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2012 r.

PYTANIE

Czy przedsiębiorca, który posiada wpis do rejestru bądź zezwolenie, a faktycznie nie odbiera odpadów z terenu miasta musi sporządzać kwartalne sprawozdanie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access