Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik kupił w 2010 r. samochód osobowy, który wprowadził na środki trwałe (PKPiR), odliczył 60% VAT, działalność tylko opodatkowana. W grudniu 2014 r. zamierza wycofać samochód z firmy na cele osobiste w związku z planowaną likwidacja działalności. Samochód zostanie opodatkowany 23% VAT w momencie wycofania. Następnie samochód zostanie podarowany współmałżonkowi, który zamierza go sprzedać po upływie pół roku (może nawet później). W miesiącu zakupu w grudniu 2010 r. odliczono 6.000 PLN podatku VAT z faktury, podatek nieodliczony to 7.651 PLN.(łączny podatek 13.651 PLN) Przy wycofaniu jego wartość rynkowa będzie wynosiła 42.000 PLN brutto 7.854 PLN podatek VAT należny W oparciu o regulacje zawarte w art. 90b u.p.t.u może dokonać korekty podatku.

Czy prawidłowe jest następujące wyliczenie: Okres korekty 12 m-cy (60 -48) 7.651 PLN/60 x 12 =1.530 PLN podatek naliczony po korekcie Podatek należny 7.854 PLN Podatek do wpłaty 6.324 PLN.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?