Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2015 r.

PYTANIE

Czy w oparciu o wyrok NSA z 30 lipca 2014 r., II FSK 2046/12, gdy dojdzie do wycofania 100% wkładu akcjonariusza (będącego sp. z o.o.) spółki komandytowo-akcyjnej poprzez umorzenie jego wierzytelności wobec tej spółki, nie powstanie przychód do opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3a ustawy o CIT?

Jak liczyć kwotę "wydatku na nabycie" gdy wartość nominalna objętych akcji jest mniejsza od wartości godziwej aportu objętego w zamian za akcje?

Pytanie dotyczy sytuacji gdy spółka ma wydłużony do października 2015 r. rok podatkowy i nie podlega pod przepisy o CIT.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?