Czy podatnik postępuje prawidłowo odliczając podatek naliczony związany z częściami kupowanymi do zamontowania w samochodach z miejsce skradzionych części z samochodów powierzonych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W naszej firmie doszło do kradzieży części z samochodów powierzonych nam do naprawy przez naszego klienta, co zostało zgłoszone na policję. Firma ochroniarska (lub jej ubezpieczyciel) zobowiązana jest pokryć nam szkodę na podstawie przedstawionej noty obciążeniowej. Nota będzie uwzględniała wartość netto skradzionych części oraz wysokość kary umownej, jaką my jesteśmy zobowiązani zapłacić klientowi z tytułu zwłoki w wykonaniu usługi. W miejsce skradzionych części musimy zamontować części pochodzące z naszego magazynu, a jeśli takich nie mamy to dokonać stosownego zakupu. VAT od zakupu części będących na magazynie został w przeszłości odliczony, bowiem zakup był przeznaczony do sprzedaży opodatkowanej. Nie dokonywałabym już korekty tego podatku. Także nabywając nowe części z zamiarem zamontowania ich w miejsce skradzionych odliczyłabym podatek naliczony, bowiem zakup ma związek z naszą działalnością opodatkowaną mimo, że nie zachodzi związek bezpośredni tj. zakupione części nie zostaną sprzedane ani w postaci towaru ani w postaci usługi.

Czy takie postępowanie odnośnie sposobu udokumentowania szkody i odliczenia podatku byłoby prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access