Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2010 r.

PYTANIE

Podatnik otrzymuje faktury VAT za premie pieniężne. Od 1 stycznia 2008 pojawiła się wątpliwość czy ma prawo do odliczania VAT z powyższych dokumentów, więc wystąpił do Ministerstwa Finansów o interpretację indywidualną. Otrzymana interpretacja mówi, że premia jest usługą, podlega opodatkowaniu a więc podatnik ma prawo do odliczenia VAT-u z otrzymanych dokumentów. W związku z powyższym podatnik skorygował deklaracje za okres styczeń-marzec w celu odliczenia podatku VAT z faktur otrzymanych w tym okresie natomiast począwszy od miesiąca maja odlicza podatek VAT na bieżąco.

Pytanie podatnika dotyczy zastosowania art. 14 Ordynacji podatkowej w sytuacji zmiany otrzymanej interpretacji:

1)

podatnik będzie zwolniony z zapłaty podatku, czy nie będą groziły mu sankcje i odsetki?

2)

zwolnienie z zapłaty podatku oraz nie naliczanie odsetek i sankcji będzie dotyczyło dokumentów otrzymywanych po dacie doręczenia interpretacji (9 maja 2008), czy też dokumentów otrzymanych w okresie od 1 stycznia 2008 do 9 maja, 2008 od których VAT został odliczony w korektach deklaracji dokonanych po doręczeniu interpretacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?