Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 28 stycznia 2016 r.

PYTANIE

Spółka komunalna świadcząca usługi rozprowadzania wody, oczyszczania ścieków zawarła umowy użyczenia z gminą miejską, przedmiotem których są grunty i budowle (np. stacja uzdatniania wody, sieci kanalizacyjno-wodne, studnie wodomierzowe itd.).

Czy w związku z użyczeniem od gminy budowli, możemy odnosić w ciężar kosztów podatkowych płacony na rzecz gminy podatek od nieruchomości, jeśli nie jest on zaliczany do tzw. zwykłych kosztów utrzymania?

Obowiązek jego zapłaty wynika z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Czy koszty poniesione przez spółkę związane z ubezpieczeniem użyczonego mienia będą stanowiły koszty uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację