Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Klemens Dominik
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2015 r.

PYTANIE

Firma zalega z zapłatą swoich zobowiązań. Zgodnie z art. 15b ustawy u.p.o.p. wyksięgowała z kosztów podatkowych faktury, z których nie uregulowała w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności. Zgodnie z art. 15b ust. 4 u.p.d.o.p. jeżeli po dokonaniu zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia. Firma podpisała ugodę z wierzycielem na mocy której została zwolniona z długa. Zwolnienie takie jest formą rozliczenia zgodnie z Kodeksem cywilnym.

Czy w związku z tym może zaliczyć ponownie w koszty wyksięgowane uprzednio faktury?

Umorzone wierzytelności zalicza oczywiście w przychody bilansowe i podatkowe.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?