Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 13 lutego 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zawarła umowę franchisingową ze spółką matką posiadającą siedzibę w Szwajcarii. Na jej mocy spółka zobowiązała się do zapłaty opłat franchisingowych za dany kwartał do 30 dnia po jego zakończeniu. Spółka matka wystawia faktury z datą ostatniego dnia kwartału. Spółka córka nie dokonuje zapłaty w ustalonych terminach.

Czy spółka powinna potrącić "podatek u źródła"?

Jeśli tak, to w jakiej wysokości i w jakim terminie - czy dopiero po dokonaniu płatności?

A jak jest to uregulowane w kontekście płatności za franchising w przypadku spółki brytyjskiej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?