Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 7 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoba fizyczna, która wynajmuje cały budynek spółce z o.o., na działalność leczniczą realizowaną przez tą spółkę, może stosować preferencyjną stawkę podatku od nieruchomości?

Przepis ww. wskazuje, iż dotyczy on budynków lub ich części "związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń", przy czym budynek ten musi być zajęty przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. Potwierdził to dodatkowo Trybunał Konstytucyjny, który badał ów przepis i nie znalazł podstaw, by go zakwestionować (wyrok z dnia 26 września 2013 r., K 22/12).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?