Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ, wydając nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, w opisanym poniżej przypadku powinien w ramach tej decyzji uchylić dotychczasową decyzję?

Organ jest w trakcie wydawania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej (inwestycja liniowa, liczba stron – więcej niż 20). Rok temu została wydana decyzja na to samo przedsięwzięcie. Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane, tj. nie uzyskano pozwolenia na budowę. W związku z wprowadzeniem przez inwestora znaczących zmian w przedsięwzięciu w zakresie jego lokalizacji (nastąpiła zmiana niektórych działek i dodano nowe działki) zaszła konieczność wydania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Czy, mając na uwadze fakt, iż w obrocie prawnym nie mogą funkcjonować dwie decyzje w tej samej sprawie, organ powinien uchylić dotychczasową decyzję?

Jeżeli tak, to w jakim trybie: art. 154 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. czy art. 155 k.p.a.?

A może dotychczasową ostateczną decyzję należałoby unieważnić zgodnie z art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a.?

Problem polega na tym, że w związku ze zmianą lokalizacji przedsięwzięcia stan prawny i faktyczny sprawy uległ zmianie, tj. inny krąg stron postepowania.

Czy w tym przypadku organ może uchylić bądź unieważnić starą decyzję w drodze nowej decyzji?

Czy w przypadku uchylenia dotychczasowej decyzji organ musi posiadać zgodę na uchylenie wszystkich stron starego postępowania (informowanie stron poprzez obwieszczenie - stron ponad 20)?

Czy w tym przypadku może najlepszym rozwiązaniem byłoby wydanie najpierw nowej decyzji, a następnie po złożeniu wniosku przez inwestora o uchylenie starej decyzji (lub z urzędu) i poinformowaniu stron starego postępowania poprzez obwieszczenie uchylenie lub unieważnienie dotychczasowej decyzji w ramach odrębnego postępowania?

Czy dopuszczalne jest uchylenie dotychczasowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach odrębnego postępowania (nie w ramach wydania nowej decyzji)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?