Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2006 r.
Autor odpowiedzi: Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2005 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. otworzyła księgi rachunkowe na dzień jej zarejestrowania w KRS w II półroczu 2004 r. i zgłosiła do urzędu skarbowego planowane rozpoczęcie działalności od miesiąca listopada 2004 r. Faktyczne rozpoczęcie działalności nastąpiło w styczniu 2005 r. (wystawienie pierwszej faktury sprzedaży). W umowie spółki zapisano, że rok obrotowy jest równy kalendarzowemu, lecz nie uwzględniono możliwości sporządzenia pierwszego bilansu na dzień 31 grudnia 2005 r., co zmusza spółkę do sporządzenia bilansu na dzień 31 grudnia 2004 r. Spółka będzie prowadziła działalność produkcyjną i handlową, a rachunek zysków i strat będzie sporządzała w wersji kalkulacyjnej. W 2004 r. spółka zaciągnęła pożyczkę na kwotę 800.000 zł, która będzie wykorzystana na zakup nieruchomości (gruntu na własność i budynków wymagających modernizacji) oraz poniosła wydatki na wynajem siedziby, rejestrację spółki, usługę biura rachunkowego itp. oraz opłatę notarialną za sporządzenie aktu notarialnego - umowy przedwstępnej na zakup nieruchomości. Jedynym przychodem były niewielkie kwoty odsetek bankowych od zgromadzonych środków finansowych.

Czy odsetki od pożyczki oraz przychody odsetek bankowych a także wydatki na sporządzenie aktu notarialnego należy ująć na koncie Środki trwałe w budowie, natomiast pozostałe wydatki ująć na koncie Rozliczenia międzyokresowe czynne, gdyż będą dotyczyły przychodów przyszłego roku, co jest zgodne z zasadą zachowania symetrii przychodów i kosztów? Czy należy sporządzić rachunek zysków i strat wykazując wartości zerowe, czy też w ogóle nie należy go sporządzać? Czy takie księgowanie będzie zgodne z ustawą o rachunkowości i z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację