Czy obiekt handlowy wybudowany w trakcie prowadzenia działalności podlega ujawnieniu w spisie z natury?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Czyż Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 20 grudnia 2005 r.

PYTANIE

Podatnik zamierza zlikwidować działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Na stanie firmy znajduje się obiekt handlowy wybudowany w trakcie prowadzenia działalności i amortyzowany o wartości 80000 zł.

W związku z tym, że ww. obiekt był na stanie firmy winien on być zinwentaryzowany i wyceniony.

Jak dokonać wyceny przedmiotowego obiektu niezbędnej do rozliczenia się z urzędem skarbowym?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access