Czy nauczyciel, któremu błędnie została wypłacona nagroda jubieluszowa powinien zwrócić nienależnie otrzymane świadczenie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2014 r.

PYTANIE

W związku z ponownym przeliczeniem stażu pracy i po analizie dokumentów doszło do błędnego wliczenia okresu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej do stażu pracy, w wyniku czego naliczono i wypłacono nagrodę jubileuszową za 40 lat stażu pracy w roku 2010, natomiast rzeczywisty staż pracy pracownika wynosi 38 lat 6 miesięcy na dzień 24 marca 2014 r.

Jak należy postąpić w dniu 24 września 2015 r. kiedy staż pracy pracownika wyniesie 40 lat i pracownik nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy, która została wypłacona w 2010 r.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access