Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2008 r.

PYTANIE

Firma zakupiła program komputerowy do rozliczania gospodarki magazynowej, od I 2008 r. przyjęła go do użytkowania przyjmując stawkę amortyzacji liniowej 50%. Program był wdrażany do III 2008 r., następnie firma próbowała na nim pracować, lecz bez powodzenia (nie działał prawidłowo). W XI 2008 r. zarząd podjął decyzję o zawieszeniu użytkowania programu na czas nieokreślony z powodu nie usuniętych do tej pory błędów. Zakupiono kolejny program do rozliczania magazynów.

Czy należy wyksięgować z kosztów uzyskania przychodów zamortyzowaną wartość programu? Czy amortyzować go dalej? Czy też wykreślić go z ewidencji środków trwałych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?