Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Woźniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W maju bieżącego roku otrzymaliśmy fakturę za wykonanie oprogramowania komputerowego. Kosztowało nas to powyżej 10.000 zł. Autor tego programu przekazał przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do korzystania i rozporządzania w całości programem na nabywcę. Program będzie rozpowszechniany na płytach CD, witrynie internetowej i na innych nośnikach danych naszym klientom, którzy nabędą nasz produkt wraz z tym programem, lub zdecydują się po zakupie na jego nabycie. Program ten służy do monitorowania pracy naszych produktów. My będziemy go sprzedawać. Nie będziemy go używać. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć ile egzemplarzy sprzedamy.

W jaki sposób powinniśmy to ująć w kosztach uzyskania przychodu?

Czy będzie to dla nas wartość niematerialna i prawna? Jak długo to amortyzować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?