Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 13 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na terenach oznaczonych symbolem - R teren rolniczy - dla którego ustala się przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura techniczna, można wybudować farmę fotowoltaiczną o mocy 1MW?

W zapisach całego planu miejscowego w punkcie odnoszącym się do modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, dopuszcza się odnawialne źródła energii o mocy 100 kw z wyłączeniem elektrowni wiatrowych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?