Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, wynagrodzenia pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne pracowników w części finansowanej przez pracodawcę gdy potrącania kosztów dokonywane jest metodą memoriałową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 20 stycznia 2005 r.

PYTANIE

Za październik 2004 r. wypłat wynagrodzeń dokonano 10 listopada, na ostatni dzień października nie było listy płac oraz wartość wynagrodzeń nie była znana, więc nie było możliwości zaliczenia wynagrodzeń do kosztów października czyli okresu, którego dotyczą. Wobec tego wynagrodzenia za dany miesiąc zaliczono do kosztów w miesiącu poniesienia wydatku. Wartość składek ubezpieczenia społecznego od wynagrodzeń za październik również nie jest znana na koniec października więc zaliczam ją do kosztów w chwili poniesienia wydatku czyli 15 grudnia.

Czy należy w ten sposób postępować również na przełomie roku tj. wynagrodzenie za listopad obliczone i wypłacone do 10 grudnia zaliczyć do kosztów grudnia a składki od tych wynagrodzeń do kosztów stycznia roku następnego czyli w chwili poniesienia wydatku? Ponadto płatność składek ubezpieczenia społecznego od marca do czerwca 2004 r. - ZUS rozłożył na raty (2004 - 2005). Czy jeżeli w poszczególnych miesiącach roku zaliczane są składki do kosztów w chwili poniesienia wydatku gdyż nie ma możliwości zaliczenia ich do miesięcy których dotyczą, czy rozłożone na raty składki również będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w chwili ich poniesienia czy jeśli są od marca do czerwca 2004 r. a dotyczą wynagrodzeń za styczeń do maja 2004 r. należy zaliczyć je do kosztów 2004 r.? Czy zasada zarachowania kosztów składek ubezpieczenia społecznego oraz wynagrodzeń powinna być zachowana również w odniesieniu do poszczególnych miesięcy czy tylko do roku podatkowego (pismo Ministerstwa Finansów nr PB-3-1442-IP-8214-2000, oraz nr PB -3-9722-8000)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access