Czy kwoty zwróconych kosztów wynikające z imiennych biletów miesięcznych mogą zostać zaliczone do rocznych kosztów uzyskania... - OpenLEX

Czy kwoty zwróconych kosztów wynikające z imiennych biletów miesięcznych mogą zostać zaliczone do rocznych kosztów uzyskania przychodów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 14 września 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownicy naszej firmy posiadają bilety imienne na dojazd do pracy w cenie 298 zł na miesiąc. Nasz zakład pracy finansuje im część tego biletu w wysokości 211 zł i kwota ta tym samym jest pracownikom doliczana do dochodu i jest odprowadzany od tej kwoty podatek dochodowy od osób fizycznych. Natomiast różnicę, tj. 87 zł, pracownicy opłacają sobie sami. Zgodnie z zapisem art. 22 ust. 11 u.p.d.o.f., w zeznaniu rocznym koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Czy w opisanej sytuacji pracownik do kosztów uzyskania wlicza kwotę miesięcznego biletu imiennego w wysokości opłaconej tylko z własnych środków, czy też może zaliczyć całość ceny biletu z uwagi na fakt, że część sfinansowana przez zakład pracy została opodatkowana?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?