Czy kwotę spłaty zadłużenia będę mógł zaliczyć do kosztów, jeżeli podpisałem umowę o przejęcie długu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 12 lutego 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakupiłem sprzęt od firmy Y na 100.000 zł, która posiada zadłużenie w firmie A na 40.000 zł z tytułu najmu. Podpisałem umowę o przejęcie długu wobec firmy A. Zgodnie z umową wartość 40.000 zł powiększona o VAT 9200 zł będzie stanowiła moją należność od firmy Y. W umowie należność jest określona jako wynagrodzenie za przejęcie długu. Zgodnie z tym faktem wystawiłem fakturę dla firmy Y. Kwota 49.200 zł została zaliczona jako część spłaty za sprzęt.

Czy kwotę spłaty zadłużenia (40.000 zł plus VAT) będę mógł zaliczyć do kosztów?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access