Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający zlecił wykonywanie usług utrzymania czystości zobowiązując Wykonawcę do przejęcia pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy. Jeden z przejmowanych pracowników wkrótce przechodzi na emeryturę, więc Zamawiający zobowiązał się w podpisanej umowie do zrefundowania kosztów odprawy emerytalnej, którą Wykonawca wypłaci z chwilą ustania stosunku pracy. Podstawą rozliczeń ma być wystawiona przez Wykonawcę faktura (na której - poza wartością świadczonych usług będzie wyszczególniona pozycja dot. odprawy) z załączonym dokumentem potwierdzającym uregulowanie zobowiązania wobec pracownika. Wartość odprawy nie została skalkulowana w cenie usług.

Czy kwota refundowanej odprawy będzie podlegała opodatkowaniu VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację