Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2011 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2011 r.

PYTANIE

W 2008 r. spółka nasza uruchomiła projekt studium wykonalności i opłacalności budowy od podstaw huty stali. W ramach projektu powołano zespół, którego zadaniem jest rozpoznanie wszelkich uwarunkowań związanych z przedsięwzięciem (tj. poznanie i analiza dostępnych technologii, zgromadzenie dokumentacji technicznych, wizytacja hut na całym świecie, zbieranie ofert, poszukiwanie i negocjacje w sprawie wyboru potencjalnych lokalizacji itp.). Efektem tych działań na być raport studium wykonalności będący jednocześnie wstępnym kompleksowym projektem i kosztorysem budowy huty. W ramach projektu ponoszone są znaczne koszty, w tym koszty delegacji, tłumaczeń dokumentacji, cząstkowych koncepcji rozwiązań itp. Decyzja co do realizacji inwestycji nastąpi nie wcześniej niż w 2010-2011 r., przy czym z uwagi na uwarunkowania rynkowe bardziej prawdopodobne jest odstąpienie lub zawieszenie jej realizacji.

Czy ww. koszty można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia?

Czy należy je aktywować jako zadanie inwestycyjne, które kosztem może stać się dopiero po zakończeniu właściwej inwestycji lub w momencie podjęcia decyzji o jej zaniechaniu?

W naszym odczuciu powinien być to koszt uzyskania przychodów w momencie poniesienia, gdyż: są to racjonalne wydatki związane pośrednio z potencjalnymi przyszłymi przychodami (analiza ma na celu weryfikację opłacalności inwestycji); nie należy aktywować kosztów w zakresie kosztów analiz wstępnych, kiedy decyzja o inwestycji jeszcze nie zapadła.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?