Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 8 grudnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2015 r.

PYTANIE

Czy sąsiadująca z naszą gminą, gmina X, może na podstawie art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o .domagać się od nas zwrotu kosztów kształcenia dziecka (wstecznie za okres od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r., bez zawarcia z nami porozumienia w tej sprawie) w przyszkolnym oddziale "zero" w szkole na jej terenie, jeśli dziecko jest zameldowane na terenie naszej gminy i ma miejsce zagwarantowane (wolne) w naszych gminnych oddziałach przedszkolnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?