Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 listopada 2008 r.
Autor odpowiedzi: Brzeziński Artur
Odpowiedzi udzielono: 15 czerwca 2005 r.

PYTANIE

Firma deweloperska (płatnik VAT) zawarła z klientem (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) umowę przedwstępną na zakup domu. Nabywca nieruchomości zapłacił firmie 10.000 zł tytułem zadatku (wartość umowy: 200.000 zł). Czy deweloper ma obowiązek wystawienia faktury VAT na kwotę zadatku? Jeśli nie, to w jaki sposób zaewidencjonować powyższą operację w ewidencji VAT i czy powstaje obowiązek zapłaty VAT, czy dopiero przy zawarciu umowy przyrzeczonej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?