Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 5 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadzi działalność w zakresie produkcji palet. W sierpniu podpisała umowę z firmą szwedką na zakup używanej maszyny do produkcji dekli paletowych, która zostanie wyremontowana oraz wyposażona w dodatkowe systemy, podajniki, gwoździarki itp. Montaż maszyny oraz test akceptacji zostaną przeprowadzone w siedzibie firmy szwedzkiej. Po zaakceptowaniu testu, urządzenie zostanie zdemontowane oraz przetransportowane, zamontowane i ponownie uruchomione w siedzibie zamawiającego. Całkowity koszt zamówienia wynosi 102.000 euro. Płatności będą dokonywane w pięciu ratach, zgodnie z fakturami wystawianymi przez firmę szwedzką. W sierpniu firma wystawiła pierwszą fakturę na 15% ceny całkowitego zamówienia, podatnik opłacił fakturę we wrześniu.

Czy częściowe zapłaty przekazywane na poczet nabycia środka trwałego rodzą obowiązek podatkowy z tytułu WNT w miesiącu wystawienia przez firmę szwedzką faktury bądź w miesiącu zapłaty, czy pozostają neutralne, a obowiązek podatkowy powstaje od całości dostawy z chwilą wystawienia faktury końcowej przez podatnika unijnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację