Czy brak majątku potwierdzony przez komornika w informacji o bezskuteczności dochodzenia należności stanowi podstawę do obciążenia kosztów uzyskania przychodów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2011 r.

PYTANIE

Czy jest możliwe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów należności, na którą nie został utworzony odpis aktualizujący?

Sprawa trafiła do sądu, a następnie do komornika, który uznał sprawę za bezskuteczną z braku majątku dłużnika.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access