Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 18 lutego 2016 r.

PYTANIE

W styczniu firma budowlana wykonała usługę dla osoby fizycznej – wynajem kabiny sanitarnej (zakończony w połowie miesiąca). Sprzedaż nie została zaewidencjonowana przy użyciu kasy fiskalnej, nie została wystawiona faktura. Firma nie wydaje klientom paragonów, wystawia i przekazuje faktury. Zgodnie z art. 106i ust. 1 u.p.t.u., fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Podatnik, który dokonał sprzedaży (w danym miesiącu) z pominięciem kasy fiskalnej, podlega karze grzywny. Jakie postępowanie byłoby w tej sytuacji najwłaściwsze? Wystawić fakturę 5 lutego, z datą sprzedaży ze stycznia i 5 lutego zaewidencjonować sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej? VAT do rozliczenia w styczniu.

Jak udokumentować tę sytuację?

Czy zmienia coś fakt, że podmiot, który dostarczył kabinę, wystawił fakturę 4 lutego?

Można przyjąć, że firma musiała zweryfikować cenę dla klienta, a możliwe było to dopiero po otrzymaniu faktury od swojego kontrahenta.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?