Questions and answers

Czy po likwidacji spółki należy rozliczyć w jakikolwiek sposób otrzymane faktury korygujące?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracownik może rozpocząć pracę o 3:00 rano?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy pracownik służby BHP powinien mieć własny pokój?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przy sprzedaży przedsiębiorstwa należy odprowadzić podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy rękojeść powinna być oddzielnym środkiem trwałym czy należy zwiększyć wartość urządzenia shaver?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy schody w budynku hotelu muszą być oznaczone żółto-czarnymi pasami?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Czy spółka partnerska może wystawiać faktury sprzedaży na działalność gospodarczą jednego z partnerów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy starosta jest organem właściwym do wskazania granic lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Nieaktualne

Czy umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej może podpisać w imieniu pracownika pełnomocnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wartość darowizny wlicza się do dochodu osoby ubiegającej się o pomoc finansową z ośrodka pomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy wniosek rozpatruje się od miesiąca nadania w placówce pocztowej czy wpłynięcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy w przypadku zawierania umów o dzieło na pojedyncze dni wygasa prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy wymiana bitcoinów i innych wirtualnych walut podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wymienione urządzenia kwalifikują się jako sprzęt elektryczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy wymóg sporządzenia opinii lekarskiej po wypadku przez lekarza na wniosek pracownika jest obligatoryjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć urządzenia do czyszczenia i pasywacji stali nierdzewnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Ile czasu ma apteka na wysłanie protokołu reklamacji do hurtowni w przypadku leków wycofanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Kondrat Mariusz | Nieaktualne

Jaka jest dopuszczalna masa przedmiotu przy zespołowym przemieszczaniu go wózkiem 3 lub więcej kołowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie są zasady udzielania dodatkowych 10 dni urlopu pracownikom socjalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakim ubezpieczeniom podlegają zleceniobiorcy zatrudnieni w innym zakładzie pracy lub będący emerytami?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Królikowska Joanna | Nieaktualne

Jak należy określić zakres nadzoru nad realizacją zamówienia na roboty budowlane o znacznej wartości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Jak rozliczać przychody z tytułu najmu przy rozdzielności małżeńskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kto może zastępować głównego księgowego OPS, który przebywa na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Kto ponosi koszty pobytu osoby bezdomnej z dzieckiem w schronisku dla matek z dziećmi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Kto powinien uchwalić statuty szkół reformowanych w związku ze zmianami w oświacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jakim miesiącu ująć duplikat faktury dokumentującej zakup w ramach odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

W jaki sposób należy ułożyć umowę zlecenia, aby uniknąć robienia aneksów w przypadku waloryzacji stawki minimalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

W jaki sposób oznacza się organ wydający decyzje w sprawie stypendiów szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć korektę faktury, wystawioną po likwidacji działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób starosta może zawiesić działalność społecznej straży rybackiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób ustala się właściwość miejscową gminy do ponoszenia kosztów za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób wylicza się dochód z gospodarstwa rolnego byłym małżonkom?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Co się zmienia w zasadach ochrony przedemerytalnej w kontekście obniżenia wieku emerytalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2017 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy dłużnik może wskazać inny rachunek bankowy niż posiadany przez siebie do uregulowania zadłużenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dochód rodziny należy pomniejszyć o alimenty świadczone na rzecz innych osób w sprawie świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy komputery w firmie wytwarzane są poza instalacją czy w wyniku działania instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy odsetki od kredytu przeznaczonego na potrzeby działalności gospodarczej można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy odszkodowanie uzyskane od dłużnika należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy opakowanie po elektronicznym sprzęcie biurowym stanowi odpad komunalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy przekształcając spółkę kapitałową w spółkę osobową należy rozpoznać przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy ramy do obrazów stanowią koszt uzyskania przychodów w momencie nabycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy ubojnię królików można uznać za obiekt usługowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2017 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy urlop bezpłatny ma wpływ na uzyskanie uprawnień emerytalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2017 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy uzyskana przez fundację darowizna pieniężna korzysta ze zwolnienia podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2017 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Czy wartość wniesionego wkładu powinna być rozliczana w czasie jeśli kwota jest istotna?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy w ramach rekultywacji zamkniętego składowiska można utworzyć 3 warstwy odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne