Questions and answers

Jakie sankcje są związane z niedopełnieniem obowiązku wystawienia świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Sobieska Maria | Aktualne

Jakie są podstawy prawne tworzenia w szkole procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak należy ustalić wartość zamówienia na podstawie analizy rynku, w której zamawiający otrzymał oferty z różnymi cenami?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jak należy wyliczyć kwotę świadczenia rodzicielskiego, jeśli osoba pobiera zasiłek dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak powinny być traktowane w związku z odbiorem odpadów rodzinne ogrody działkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy zaksięgować pobraną zaliczkę i jej rozliczenie z uwzględnieniem różnic kursowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak ustalić koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży samochodu, który został zamortyzowany w ramach limitu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak zmieniają się przepisy emerytalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Łobejko Zygmunt | Nieaktualne

Kiedy do wypadku pracownika dochodzi z winy pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Kiedy przysługuje wynagrodzenie w okresie niewykonywania pracy i za czas niewykonywania pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Na jaki numer rachunku bankowego należy zwrócić wadium wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy wypłacić zasiłek macierzyński?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jakim terminie powinna zostać powołana komisja konkursowa do konkursu na dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób amortyzować infrastrukturę drogową wzniesioną na cudzym gruncie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy doniczka na kwiaty zawierająca lampy LED jest sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy duplikat świadectwa ukończenia technikum wydaje się z wyróżnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może być przewodniczącym komisji konkursowej podczas wyboru na wolne stanowisko urzędnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy jest możliwość wykopania stawu na gruntach budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy kara umowna zapłacona na rzecz NFZ podlega ujęciu w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy kobieta, która w 2017 r. ukończy 54 lata i ma 19 lat pracy, nabędzie prawo do świadczenia przedemerytalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy można unieważnić postępowanie, które formalnie nie zostało wszczęte?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Pitak Bartosz | Nieaktualne

Czy najem garaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności powoduje konieczność instalacji kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy nauczyciel powinien stawić się u lekarza medycyny pracy, z którym szkoła ma podpisaną umowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy NFZ może dowolnie planować termin ogłoszenia ponownego postępowania na realizację świadczeń w danym zakresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy nieodpłatne świadczenie po stronie parku narodowego jest podatkowo neutralne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy organ przed upływem 21 dni może na prośbę wnioskodawcy wydać zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy pracodawca, wbrew woli pracownika ma obowiązek wdrożyć postępowanie dotyczące chorób zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracodawca musi zapewnić szatnię na odzież wierzchnią, gdy miejsce pracy znajduje się 150 metrów od szatni właściwej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy refundacja zwracanych kosztów szkolenia aplikacyjnego stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania na wydane postanowienie prostujące z urzędu oczywiste omyłki pisarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy środki trwałe sfinansowane dotacją podlegają amortyzacji, gdy są przedmiotem aportu do spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy udzielenie pomocy w formie schronienia osobie bezdomnej może nastąpić w oparciu o jedną decyzję?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy wody wykorzystywane do płukania instalacji wodociągowej należą do ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy żarówki halogenowe są sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaka jest procedura likwidacji filii szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować dla umowy przenoszącej prawa własności intelektualnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak często osoba fizyczna prowadząca restaurację powinna robić remanent, czy wystarczy zrobić go na koniec roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak długo należy przechowywać decyzje z zakresu ochrony środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jakie dokumenty należy przygotować dla odchodzącego na emeryturę skarbnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jakie świadectwa szkolne należy wystawić uczniom, którzy w czerwcu 2018 roku ukończą klasę II wygaszanego gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jaki kurs należy zastosować przy wpłacie zaliczki w eksporcie w rozliczeniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy postąpić w przypadku wycofania wniosku zgłoszenia przez inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć przywóz do Polski materiałów powierzonych, na których ma być wykonana usługa produkcyjna?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć używanych zbiorników CNG przez estońską firmę w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne