Court jurisprudences

II SA/Sz 503/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3054874 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

II SA/Sz 527/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3054740 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

II SA/Sz 686/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3054748 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

II SA/Wa 759/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3081987 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

II SA/Wr 288/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3067763 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

II SA/Wr 289/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3067819 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

II SA/Wr 319/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3100283 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

II SA/Wr 362/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3067828 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

II SA/Wr 775/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3048910 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

II SAB/Bd 36/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3051037 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

II SAB/Kr 92/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180071 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

II SAB/Rz 60/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3047413 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

I KO 13/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3151508 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

I Ns 163/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 3070799 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

I Ns 421/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3057988 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

I Ns 511/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3069715 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

I SA/Bd 7/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3100409 - wyrok z dnia 2 września 2020 r.

I SA/Bk 103/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3048524 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

I SA/Bk 397/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3051075 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

I SA/Bk 439/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3051077 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

I SA/Bk 440/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3051009 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

I SA/Bk 474/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3051015 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

I SA/Bk 475/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3051035 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

I SA/Bk 485/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3051087 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

I SA/Bk 486/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3051080 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

I SA/Gd 205/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3048554 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

I SA/Gd 2055/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3051278 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

I SA/Gd 339/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3048488 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

I SA/Gd 517/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3048499 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

I SA/Gd 571/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3047404 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

I SA/Ke 261/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3047453 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

I SA/Kr 359/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180040 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

I SA/Kr 360/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180066 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

I SA/Kr 361/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180063 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

I SA/Kr 362/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180054 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

I SA/Łd 167/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3046560 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

I SA/Ol 256/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3057684 - wyrok z dnia 2 września 2020 r.

I SA/Ol 258/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3057724 - wyrok z dnia 2 września 2020 r.

I SA/Ol 259/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3057654 - wyrok z dnia 2 września 2020 r.

I SA/Ol 260/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3057633 - wyrok z dnia 2 września 2020 r.

I SA/Ol 266/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3057206 - wyrok z dnia 2 września 2020 r.

I SA/Op 161/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3061640 - wyrok z dnia 2 września 2020 r.

I SA/Sz 172/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3048679 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

I SA/Sz 20/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3075975 - wyrok z dnia 2 września 2020 r.

I SA/Sz 546/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3049176 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

I SA/Sz 547/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3048627 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

I SA/Sz 548/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3048349 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

I UK 238/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3062755 - wyrok z dnia 2 września 2020 r.

I UK 272/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3151552 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

I UK 347/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

BSN-IPiUS.2020/11-12/24 - wyrok z dnia 2 września 2020 r.

IV CSK 175/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3147661 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

IV CSK 31/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3048177 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

IV KK 200/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3056915 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.