Court jurisprudences

III SA/Lu 4/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3061943 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 101/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3045749 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 243/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3044912 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 461/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3071275 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 462/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3071308 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 485/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3054926 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 565/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3044955 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 598/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3044961 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 89/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3049179 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 926/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3061899 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

III SA/Łd 927/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3081988 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

III SA/Wa 1049/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3067927 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

III SA/Wa 1050/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3067973 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

III SA/Wa 2412/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3046227 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

III SA/Wa 517/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3064253 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

III SA/Wa 518/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3063991 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

III SAB/Gd 56/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3044937 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

III SAB/Kr 107/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3045964 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II K 152/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

LEX nr 3171862 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II K 215/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3104509 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II Ka 139/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3057023 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II KZ 22/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNKW 2020/9-10/44 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

New II Ns 26/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3184309 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II OSK 1295/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3058381 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II OZ 463/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3058281 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 283/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3046159 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 573/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3051079 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 575/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3051116 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 579/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3051042 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.

II SA/Ke 580/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3051002 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2020 r.